آریا بانو

آخرين مطالب

افزایش «سن بازنشستگی» در انتظار رای شورای نگهبان خانواده

افزایش «سن بازنشستگی» در انتظار رای شورای نگهبان
  بزرگنمايي:

آریا بانو - صندوق‌های بازنشستگی درحالی به دلیل تغییرات جمعیتی وناترازی منابع روزگار ناخوشی را سپری می‌کنند که نمایندگان مجلس برای کاهش مشکلات این صندوق‌ها، طی مصوبه‌ای «سن بازنشستگی» را به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در بهبود وضعیت صندوق‌ها افزایش دادند.

با افزایش تعداد سالمندان در سال‌های آینده، مصارف صندوق‌های بازنشستگی برای ایفای تعهدات افزایش یافته و با کاهش نرخ باروری، تعداد بیمه‌پردازان به صندوق‌های بازنشستگی نیز کاهش می‌یابد که بالطبع میزان منابع وصولی توسط صندوق‌ها تنزل خواهد یافت و همین امر آنها را به سوی ورشکستگی سوق می‌دهد.
افزایش سن بازنشستگی؛ راهکار کشورها برای ایجاد تعادل در صندوق‌های بازنشستگی
به عبارت دیگر افزایش طول عمر بشر و کاهش تعداد زاد و ولد (تغییرات جمعیتی) موجب افزایش نسبت وابستگی بالقوه (نسبت جمعیت بالای 65 سال به جمعیت 65-15 سال) و کاهش نسبت پشتیبانی (نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران در یک سازمان بیمه‌ای) خواهد شد که چالش بزرگی پیش روی صندوق‌های بازنشستگی است. این در حالیست که با وقوع بحران سالمندی در دنیا، افزایش امید به زندگی و به منظور حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی در اکثر کشورهای دنیا افزایش یافته و اینگونه تناسب لازم بین سن و سابقه بازنشستگی و تغییرات جمعیتی صورت پذیرفته است.
مطالعات حاکی از آن است که در یک دوره 20 ساله از سال 1995 تا پایان دسامبر 2015، 50 کشور از جمله آلمان، اسپانیا، کره جنوبی، فرانسه، یونان و... به منظور کاهش هزینه‌های مالی، سن بازنشستگی را افزایش داده‌اند. اکثر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در میانه قرن حاضر دارای حداقل سن بازنشستگی 67 سال خواهند بود. تعدادی از کشورها با ایجاد پیوند مستقیم بین افزایش سن بازنشستگی با روند تکاملی امید به زندگی، از این سن نیز فراتر خواهند رفت.
51 سالگی؛ متوسط سن بازنشستگی در ایران
طبق بررسی‌ها، سن امید به زندگی در ایران از سال 1330 تا به امروز از 46 سال به 76 سال افزایش یافته و این در حالیست که طی همین سال‌ها متوسط سن بازنشستگی از 57 سال به 51 سال کاهش پیدا کرده است. فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیین‌کننده در میزان سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق بیمه‌ای و هزینه‌های آن محسوب می‌شود، از منفی 10 سال در سال 1330 به حدود مثبت 25 سال در سال 1399 رسیده است.
در ایران نیز سن بازنشستگی نیازمند اصلاحاتی است تا بتوان صندوق‌ها را از این وضعیت خارج کرد اما این تغییر باید آرام و منطقی باشد تا بازنشستگان بتوانند خود را با این تغییر همسو و هماهنگ کنند و برای آن برنامه‌ریزی داشته باشند، چرا که تغییر در نحوه محاسبه و میزان سن بازنشستگی به صورت ناگهانی منطقی نیست و به نظر قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
افزایش سن بازنشستگی در سایر کشورها با تابعیت از امید به زندگی، شرایط اقلیمی و کار
ناهید حیدری، کارشناس امور بیمه‌ای و بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی در این باره گفته که برای اصلاحات پارامتریک باید شاخص‌های مختلفی در کنار یکدیگر دیده شوند که یکی از آنها، شاخص سن بازنشستگی و اصلاح آن است؛ این اصلاحات به صورت تدریجی و منطقی صورت گیرد تا بیمه‌شدگان فعلی خود را با آن تغییرات هماهنگ کنند. ضمن اینکه حقوق بیمه شدگانی که در آستانه بازنشستگی هستند نیز محفوظ بماند و دغدغه فکری آنها را بر هم نزند.
وی یادآور شده بود: سازمان تامین اجتماعی دارای مشترکین فعلی است که براساس قوانین فعلی مشترک سازمان تامین اجتماعی شده‌اند. لذا نحوه اصلاح سن بازنشستگی باید با آهنگ رشد آرام صورت گیرد و در این راستا باید ساز و کاری در تغییر اصلاحات دیده شود تا بیمه‌شدگان بالقوه‌ای که تمایل دارند مشترک صندوق باشند بتوانند با شرایط روز و با علم به این موضوع وارد صندوق شوند.
حیدری تاکید کرده بود: گرچه به طور کلی سن بازنشستگی در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار پایین است و در کشورهای دیگر سن بازنشستگی مختلف و حدود 66 سال، 76 سال، 75 سال و... است اما در دنیا شرایط سنی متفاوتی وجود دارد که این شرایط تابعی از امید به زندگی، شرایط اقلیمی و شرایط کار است.
کاهش سن بازنشستگی در ایران طی 6 دهه اخیر
در این میان مروری بر روند قانون‌گذاری کشور در 6 دهه اخیر حاکی از آن است که نه تنها مطابق با افزایش امید به زندگی، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی افزایش نیافته بلکه کاهش نیز یافته است. در شرایطی که مطابق لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1331، سن بازنشستگی برای مردان 65 و زنان 60 سال تعیین شده بود؛ در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب سال 1339 سن بازنشستگی برای مردان 60 و برای زنان به 55 سال کاهش یافت.
سن بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 نیز به همین ترتیب بود، تا اینکه بر اساس قانون اصلاح مواد (72 و 77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1371 سن بازنشستگی مردان به 50 و زنان به 45 سال کاهش یافت.
ورود نمایندگان برای کاهش ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای با تصویب بندی از برنامه هفتم
افزایش سنوات اشتغال برای بازنشستگی
در همین راستا روز گذشته 28( آبان‌ماه)‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه و به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند و در همین راستا بند الحاقی بند خ ماده 29 لایحه را به تصویب رساندند که در صورت تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
بر اساس بند الحاقی بند خ ماده 29 لایحه؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
ـ بیمه‌پردازانی که 28 تا 30 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود.
ـ بیمه پردازانی که 25 تا 28 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود.
ـ بیمه‌پردازانی که 20 تا 25 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌شود.
ـ بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین 10 تا 20 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌شود.
5. بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا 10 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.
تبصره -1 اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از 62 سال و برای زنان از 55 سال بیشتر نباشد.
تبصره -2 اصلاحات فوق در قوانین صندوقهای بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (1) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.
تبصره -3 ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره -4 اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط می توانند بدون نیاز زمان های مذکور در بندهای(2) الی(5) تا سقف سن موضوع تبصره(1) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره-5 چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می‌توانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره 6ـ افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(1) تا (5) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
تعیین شرط سن 65 سال برای مرد و 60 سال برای زن و سابقه بازنشستگی 35 سال برای مرد و 30 سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می‌توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
ابهامات و ایرادات مصوبه مجلس
در محاسبه بیمه‌ای هر «بند»، با اعداد جدیدی مواجه می‌شویم!
اما محمدحسن زدا، معاون اسبق بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی نسبت به این مصوبه و ابهامات موجود در آن ایراداتی گرفته و در این باره می‌گوید: بهتر بود نمایندگان مجلس جزییات مصوبه و سقف سن و سوابق بازنشستگی را هم اعلام می‌کردند؛ اما در حال حاضر جدولی منتشر شده که در آن با اعداد متفاوتی روبرو هستیم؛ به‌گونه‌ای که در محاسبه هر یک از بندها با عدد جدیدی مواجه می‌شویم و مشخص نیست پاسخ تصمیم‌گیرندگان به آن چه خواهد بود. به طور مثال در بند دوم آن آمده است بیمه‌پردازانی که 25 تا 28 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود؛ حال آنکه برای بیمه‌پرداز با 25 سال سابقه خدمت یک رقم و برای بیمه‌پرداز با 28 سال سابقه خدمت رقم دیگری به دست می‌آید.
بالاخره سن بازنشستگی زنان و مردان چقدر افزایش می‌یابد؟
وی ادامه می‌دهد: ایراد دیگری که وجود دارد این است که میزان افزایش سن بازنشستگی در ایران در این مصوبه مشخص نیست.
وی تصریح می‌کند: آنهایی که سنین متفاوتی دارند باید مشمول فرمول مشخصی شوند تا از این طریق به سن مشخصی که هدف‌گذاری شده دست پیدا کنیم این درحالیست که در این جدول مشخص نیست سن بازنشستگی در ایران چقدر شده است؟.
معاون اسبق بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ضمن اشاره به بی‌توجهی نمایندگان در این مصوبه بین زنان و مردان همچنین تصریح کرد: ایراد دیگر این مصوبه این است که تفکیک میان زنان و مردان مشخص نیست. این درحالیست که همیشه در قانون تامین اجتماعی سن بازنشستگی برای مردان تعیین و زنان با پنج سال کمتر، بازنشسته می‌شوند.
زدا با اشاره به بند 9 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و لزوم توجه به پیوست محاسبات تامین اجتماعی در این راستا گفت: اگر این مصوبه بر مبنای محاسبات بیمه‌ای و آکچوئری است، نمایندگان اعلام کنند که پیوست مذکور در کجای این مصوبه قرار دارد؟. چراکه سیاست‌های تامین اجتماعی بر اساس محاسبات بیمه‌ای است. به نظر می‌رسد که در این مصوبه تنها برای یک مدل بازنشسته با یک کار ساده، تعیین تکلیف شده است.
موافقان و مخالفان افزایش سن بازنشستگی در مجلس چه گفتند؟
شیوه پرداخت حقوق و دستمزد بهم می‌خورد
با این وجود اما برخی نمایندگان مجلس موافق افزایش سن بازنشستگی و در مقابل عده‌ای نیز مخالف آن بودند به طوریکه علی بابایی کارنامی در مخالفت با این بند، آن را مغایر با اصل سه قانون اساسی دانست و در عین حال نیز گفت که در این بند سن بازنشستگی برای گروه‌های مختلف شاغلان افزایش پیدا کرده است. قطعا تصویب این بند تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت و باعث ایجاد نگرانی در شاغلان می‌شود. از طرف دیگر شیوه پرداخت حقوق و دستمزد را برهم می‌زند. در این بند فرمول پیچیده‌ای برای تعدادی از شاغلان در نظر گرفته شده و سن بازنشستگی را افزایش دهد.
فردی که 50 سالگی بازنشسته می‌شود، خانه‌نشین نمی‌شود و این مانع اشتغال جوانان است
حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی اما در موافقت با این بند از لایحه، این حکم را یکی از بهترین حکم‌هایی که کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه آورده است، دانست و گفت: دولت نیز با آن موافق است. اکنون در دنیا میانگین سن بازنشستگی بالای 63 سال است و در کشورهای پیشرفته نیز این سن بالاست اما در کشور ما بسیار پایین‌تر است.از سوی دیگر در کشور ما امید به زندگی خیلی بالا رفته است چرا که حوزه سلامت و بهداشت تقویت شده است. اکنون نیز که سن بازنشستگی 50 سال است فرد بازنشسته نمی‌رود در خانه بنشیند بلکه جای دیگر مشغول کار می‌شود و این امر برای جذب جوانان در عرصه اشتغال مفید نیست.
حالا که در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان با دولت به توافق رسیده‌ایم باید منابعی در اختیار صندوق‌ها قرار گیرد
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در دفاع از این بند از لایحه برنامه بیان کرد: اکنون سن امید به زندگی به 76 سال و در زنان به 78 سال رسیده است و در یک سازمانی مانند آموزش و پرورش میانگین سن بازنشستگی 48 تا 50 سال است، یعنی فرد بازنشسته از 50 سالگی تا 78 سالگی شغلی ندارد. از آنجا که ما در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان با دولت به توافق رسیده‌ایم باید منابعی در اختیار صندوق قرار گیرد. ما با پیشنهاد دولت برای افزایش سن بازنشستگی با تغییراتی موافقت کردیم. دولت به ازای هر سال خدمت، چهارماه در نظر گرفته بود اما ما آن را بین گروه‌های مختلف تقسیم کردیم.
در نهایت نمایندگان مجلس با این بند از لایحه برنامه هفتم برای افزایش سن بازنشستگی موافقت کردند؛ حال باید منتظر ماند و دید که آیا شورای نگهبان نیز نظر مثبتی در خصوص آن خواهد داشت یا خیر؟.

لینک کوتاه:
https://www.aryabanoo.ir/Fa/News/1080575/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

بررسی فاجعه درگذشت کودک 6 ماهه از زاویه‌ای دیگر /سیستم‌ قضایی به علل تجمع پرستاران بپردازد

خلاصه بازی شفیلدیونایتد 0 - لیورپول 2

خلاصه بازی منچستریونایتد 2 - چلسی 1

خلاصه بازی استون ویلا 1 - منچسترسیتی 0

آتش سوزناک وعده‌ها در دل دختران شین آبادی

آخرین اطلاعات از مصدومیت فلورین ویرتز

خبر خوب برای رئالی‌ها؛ این ستاره دو ماه زودتر برمی‌گردد!

گل اول چلسی به منچستریونایتد توسط پالمر

واکنش اسماعیل بیگی به شعارها علیه یحیی و درویش

مهم‌ترین بازی هفته والیبال‌ ایران از دریچه‌ای متفاوت

حواشی تلخ آزادی پس از حذف ناباورانه

خراب‌کاری کاپیتان یونایتد؛ پنالتی از دست رفت

خاطره بازی با سعید لطفی مدافع اسبق استقلال

ماجرای خنده دار تصادف علیرضا اکبرپور پیشکسوت استقلال

خلاصه بازی اشتوتگارت 2 - دورتموند 0

خاطره سعید لطفی از زدنِ گاز اشک آور در مینی بوس بازیکنان استقلال

دبل مک تامینی؛ گل دوم منچستریونایتد به چلسی

محمدرضا ساکت: بحران پس از بحران!

درمان بیماری ام اس با یک تزریق!

امیرحسین زارع کاندیدای کسب عنوان برترین آزادکار جهان در سال 2024

ماجرای فوتبالیست شدن سعید لطفی بازیکن اسبق استقلال

سعید لطفی: اصلی ترین دلیلی که استقلالی شدم، منش زنده یاد منصور پورحیدری بود

سیو سانچز روی پنالتی برونو فرناندز برابر چلسی

انتقاد عربشاهی از تاکتیک‌های یحیی مقابل الدحیل

گل اول منچستریونایتد به چلسی توسط مک تامینی

مورد عجیب؛ این باشگاه بازیکنانش را مصدوم می‌کند!

اولین خرید زمستانی لیگ برتر ایران لو رفت

5 گل برتر هفته 14 سری آ ایتالیا

حرف‌های مهم سروش؛ هم یحیی می‌ماند، هم درویش!

مارکوس تورام: جز کچلی امیدوارم بقیه ویژگی‌هایم به پدرم برود!

علی دایی؛ ماشین گلزنی جام ملت‌ های آسیا

ترکیه در حد مدعی فتح یورو 2024 ؟

تمامی پاس گل های تونی کروس در رقابت های لالیگا

اگر می‌خواهی کنایه نشنوی، بدو و گل بزن!

صحبت های سعید لطفی درباره پیشنهاد جالب علی پروین به او برای پیوستن به پرسپولیس

خطا و کارت زرد طارمی برابر استوریل

سعید لطفی: من از شش سالگی کار می کردم و اطراف ورزشگاه آزادی دستفروشی می کردم

خلاصه بازی استوریل 3 - پورتو 1

زبان ایتالیایی با سردار؛ ویدیو آاس رم از حضور آزمون در تمرینات این تیم

آنگه پوستکوگلو: نمی‌توانم به بازیکنم بگویم خشن نباش!

اینفانتینو: امیدوارم مسی در جام جهانی 2034 بازی کند!

خنده های آرون رمزدیل روی نیمکت آرسنال پس از اشتباهات داوید رایا مقابل لوتون تاون

تکل های دیدنی در دنیای فوتبال

حمله قدوس به تیم منفورِ جهانبخش!

بحران دفاع بایرن کمتر شد؛ یکی از مصدومان رسید!

در اولدترافورد شنیده شد؛ به هیچ این دنیا اطمینان نکن!

زمان انتقام فرا رسیده است!

در والیبال ایران باید با اسکورت از زمین خارج شوید!

به مناسبت 125 سالگی باشگاه؛ لوگوی بارسا تغییر می‌کند

چالش لیوان آب باشگاه بارسلونا با حضور فرمین لوپز و لامین یامال