آریا بانو
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی در گفتگو با خبرفوری:
واکسیناسیون برخی نقاط کشور را آبی کرد/ ویدئو
يکشنبه 4 مهر 1400 - 06:51:33
آریا بانو - علیرضا‌ ناجی در گفتگو با خبر فوری تاکید کرد: بیشتر ‌مناطق کشور از قرمز به رنگ‌های زرد و نارنجی تبدیل شدند.
وی گفت: شهرهای مهمی مثل خراسان جنوبی‌ و سیستان بلوچستان آبی شدند.
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی تاکید کرد: اگر در همه شهرها نسبت به تزریق واکسن مقاومت نشود، می‌توانیم با سرعت بیشتری زنجیره کرونا را کاهش دهیم.
مشروح گفتگو را در ادامه دنبال کنید.

http://www.banounews.ir/fa/News/669616/واکسیناسیون-برخی-نقاط-کشور-را-آبی-کرد--ویدئو
بستن   چاپ