آریا بانو
آمار پذیرش کنکوری ها در هر گروه آزمایشی اعلام شد
يکشنبه 4 مهر 1400 - 10:08:41
آریا بانو - به گزارش ایسنا، نتایج نهایی آزمون سراسری سال 1400 در دوره‌های روزانه، شبانه، مجازی، پردیس خودگردان و شهریه پرداز، دانشگاه پیام‌نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی (اعم از باآزمون و پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی «بدون آزمون») بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار دارد.
بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی تعداد 55 هزار و 652 ظرفیت پذیرش تعیین شده که از این تعداد 41 هزار و 494 نفر در دروه روزانه پذیرش می شوند.
همچنین در گروه آزمایشی علوم تجربی با احتساب پذیرش دانشگاه آزاد، تعداد 55 هزار و 952 داوطلب ظرفیت در نظر گرفته شده که از این تعداد 34 هزار و 763 داوطلب در دوره روزانه، 2263 نفر در دوره شبانه و 293 داوطلب در دانشگاه آزاد پذیرفته می شوند.
برای پذیرش در گروه علوم انسانی تعداد 53 هزار و 82 نفر ظرفیت وجود داشت که از این تعداد 22 هزار و 581 نفر در دوره روزانه و 4هزار و 60 نفر نیز در دوره شبانه وارد دانشگاه ها می شوند. در گروه آزمایشی هنر نیز 6 هزار و 197 داوطلب ظرفیت اعلام شده که از این تعداد 4 هزار و 231 نفر در دوره روزانه و 901 نفر نیز در دوره شبانه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مشغول تحصیل می شوند.
همچنین ظرفیت پذیرش دانشجو در گروه آزمایشی زبان های خارجی 4 هزار و 547 نفر عنوان شده که از این تعداد 2711 نفر در دوره روزانه پذیرش می شوند.جمع کل ظرفیت پذیرش( باآزمون و با سوابق تحصیلی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور 504 هزار و 514 نفر اعلام شده است.
تعداد پذیرفته شدگان نهایی در هر گروه امتحانی در پذیرش با آزمون در گروه علوم ریاضی و فنی تعداد 57 هزار و 352 نفر، در گروه تجربی 60 هزار و 798 نفر، در گروه علوم انسانی تعداد55 هزار و 661 در گروه هنر 6 هزار و 414 نفر و در گروه زبان های خارجی نیز 4 هزار و 728 نفر اعلام شد. که بدون در نظر گرفتن ظرفیت رشته های غیر پرشکی دانشگاه آزاد در مجموع 184 هزار و 943 داوطلب در این گروهها پذیرش می شوند.
در رشته های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی نیز 270 هزار و 481 داوطلب پذیرش شدند که از این تعداد 26 هزار و 600 نفر در علوم تجربی، 156 هزار و 200 نفر در علوم انسانی، 61 هزا رو 465 نفر علوم ریاضی و فنی، 10 هزار و 915 نفر هنر و 15 هزار و 301 نفر هم گروه زبان های خارجی پذیرفته شدند.
به طور کلی ظرفیت پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای "رشته های با آزمون" و همچنین "رشته های بر اساس سوابق تحصیلی" با احتساب 4 رشته علوم پزشکی دانشگاه آزاد، در گروه ریاضی و فنی 118 هزار و 817، در گروه تجربی 87 هزار و 398، در گروه انسانی 211 هزار و 816، در گروه هنر 17 هزار و 319 و در گروه زبان های خارجی نیز 20 هزار و 29 نفر تعیین شده است.
به طور کلی تعداد 455 هزار و 424 داوطلب در رشته های با آزمون و بدون آزمون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در سال 1400 وارد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می شوند.
انتهای پیام

http://www.banounews.ir/fa/News/669703/آمار-پذیرش-کنکوری-ها-در-هر-گروه-آزمایشی-اعلام-شد
بستن   چاپ